Systematiskt kvalitetsarbete

Detta innebär att vi systematiskt och regelbundet  planerar, dokumenterar, följer upp och analyserar vår verksamhet i förhållande till de nationella målen.

  1.  Var är vi? ( analys innan start)
  2. Vart ska vi? ( mål enligt Lpfö)
  3. Hur gör vi? ( planera)
  4. Hur blev det? Vad tar vi med oss? (genomförande)

För att säkerställa en  hög kvalité, finns det dokument som styr vår verksamhet,  styrdokument.

  • Läroplanen för förskolan
  • skollagen 2010
  • Barnkonventionen om barns rättigheter

Hänt i veckan/ barnens dokumentation

Tillsammans utvärderar barn och pedagoger  veckan som gått genom att titta på bilder,  filmsnuttar och dialoger som har ägt rum. Vad är det som händer på bilderna?  Vad visar barnen  intresse för och hur går vi vidare?  vad har vi lärt oss? vad tar vi med oss? vad vill barnen utforska vidare, lära sig mer om?