Aktiviteter

Lillteknis erbjuder en inspirerande och spännande miljö som inbjuder till experimenterande, undersökande,  lek och lärande. På Lillteknis arbetar vi tema/ projektinriktat. Vi fångar upp barnens intresse och nyfikenhet och utifrån dessa skapar vi lärmiljöer och situationer som är utvecklande och lärorika för barnen.

Våra mål under barnens tid hos oss:

  • Upptäcka, undersöka och utforska naturvetenskap och teknik.
  • Upptäcka böckerna och språkets magiska värld.
  • Få prova på att skapa på många olika sätt och med olika material.
  • Upptäcka den spännande matematiken.
  • Utveckla  sin sociala förmåga.

Naturvetenskap/ teknik

Prins Pip som liten, mellan och stor!
Prins Pip som liten, mellan och stor!

För att väcka barnens intresse för teknik och problemlösning har vi på Lillteknis experimentdagar. Detta har vi haft sedan starten 1994. På våra experimentdagar kommer Prins Pip på besök. Han råkar alltid ut för problem.  Barnens uppgift blir att hjälpa honom att lösa problemet!

Med batteri, motor och färgpennor gör barnen härliga snurror.
Med batteri, motor och färgpennor gör barnen härliga snurror.
  •  barnen ställs inför ett problem som de skall försöka att lösa
  •  barnen ställer en hypotes
  •  provar sin hypotes
  •  gör en ritning

Gymnastik

Varje vecka har vi gymnastik. Skruvgruppen  går iväg till en gymnastiksal i närheten. Muttrar och nubbar har Bamsegympa / MTI( motorik, träning, inlärning) på Lillteknis. Syftet med gymnastiken är att barnen ska känna rörelseglädje, träna sin grov- och finmotorik. Träna koordination, riktning- och rumsuppfattning, reaktionsförmåga och samarbete. Vi avslutar med avslappning/taktil massage och en frukt.

Trivsel och föräldrasamverkan

Lillteknis är en liten förskola. Här känner vi varandra väl. När barnen kommer finns det alltid en personal som hälsar välkommen i hallen.  Allt för att barnen ska känna sig  välkomna och trygga.  Vi har olika former av föräldrasamverkan, t ex  startar vi varje höst med en spännande raketcup tillsammans med barn och föräldrar. Vinnaren får äran att ta hand om vårt vandrande pris till nästa gång. Vi har utvecklingssamtal en gång om året samt vid behov. Varje höst har vi  föräldramöten där vi informerar om pågående tema/projekt  och tar upp olika diskussionspunkter. Under december månad  bjuder barnen sina föräldrar och pedagoger på ett fantastiskt luciafirande.